โปรโมชั่น ชุดเล็ก ติดเองง่ายๆ

-19%

S001-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ประตู1

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

8,800฿ 10,926฿

-18%

S003-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ประตู3

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

9,800฿ 12,004฿

-17%

S005-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ประตู5

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

10,800฿ 13,082฿

-16%

S010-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ประตู10

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

13,300฿ 15,777฿

-14%

S015-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ประตู15

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

15,800฿ 18,472฿

-19%

S100-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว1

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

9,000฿ 11,146฿

-22%

S105-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว1 ประตู5

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

11,500฿ 14,741฿

-16%

S107-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว1 ประตู7

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

12,500฿ 14,919฿

-17%

S203-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว2 ประตู3

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

11,200฿ 13,522฿

-16%

S205-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว2 ประตู5

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

12,200฿ 14,600฿

-16%

S207-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว2 ประตู7

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

13,200฿ 15,678฿

-18%

S300-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว3

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

10,400฿ 12,664฿

-17%

S301-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว3 ประตู1

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

10,900฿ 13,203฿

-16%

S305-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว3 ประตู5

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

12,900฿ 15,359฿

-17%

S401-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว4 ประตู1

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

11,600฿ 13,962฿

-16%

S403-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว4 ประตู3

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

12,600฿ 15,040฿

-17%

S500-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว5

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

11,800฿ 14,182฿

-16%

S700-30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ความเคลื่อนไหว7

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

13,200฿ 15,700฿

-18%

ST30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร/แอพมือถือ/SMS ชุดเริ่มต้น

กล่องควบคุมกันขโมยไร้สาย รองรับไซเรนไร้สาย 99เซ็นเซอร์99รีโมท รองรับซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองร..

9,200฿ 11,156฿

โปรโมชั่น ชุดกลางครบคุ้มค่า

-18%

MC30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดกลางพร้อมวงจรปิดในบ้าน

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

13,400฿ 16,390฿

-17%

MD30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดกลางเน้นประตู

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

13,400฿ 16,217฿

-14%

MO30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดกลางพร้อมวงจรปิดนอกบ้าน

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

14,790฿ 17,190฿

-16%

MT30 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดกลาง

ชุดกันขโมยไร้สาย แจ้งเตือนผ่านโทรซิมการ์ด3G/4G เชื่อมต่อWIFI รองรับRFID แจ้งเตือนผ่านแอพ รองรับสั่งง..

12,200฿ 14,600฿

สินค้าใหม่

S001-27 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ประตู1

S001-27 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร3G-4G/แอพมือถือWifi/SMS ประตู1

8,726฿

LO27 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร2G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดใหญ่เพิ่มวงจรปิด

LO27 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร2G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดใหญ่เพิ่มวงจรปิด

20,960฿

LD27 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร2G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดใหญ่เน้นประตู

LD27 ชุดสัญญาณกันขโมยบ้านไร้สายและบ้านอัจฉริยะ แจ้งเตือนผ่านการโทร2G/แอพมือถือWifi/SMS ชุดใหญ่เน้นประตู

24,960฿

บล็อก

ส่วนหนึ่งจากลูกค้าของเรา

 • client

  อุปกรณ์ทำงานได้ดีมากครับ ยังไม่พบปัญหาใดใดครับ

  เบล วีเดีย - คลองเตย กทม..
 • client

  อุปกรณ์ติดตั้งและตั้งค่าง่ายมากค่ะ ขั้นตอนแนะนำละเอียดดีมาก

  คุณสาธิกา - ดอนเมือง กทม..
 • client

  อุปกรณ์ไม่มีปัญหาทำงานเรียบร้อยดี การบริการดีเยี่ยมค่ะ

  คุณสตกมล - สมุทรปราการ.
 • client

  สินค้าไม่มีปัญหาครับ ทำงานสุดยอด พนักงานให้คำแนะนำดี

  คุณสมหวัง - ลำปาง.
 • client

  บริการดีครับ ติดต่อง่าย ช่วยแก้ปัญหาได้ดีครับ

  คุณภาณุพงศ์ - ระยอง.
 • client

  อุปกรณ์ใช้งานได้ดี พนักงานบริการดีมากครับ

  คุณแนท - บางเขน กทม.
 • client

  การบริการของพนักงานดีครับ

  คุณกิตติ - ระยอง
 • client

  ใช้ดีมากครับ ผมใช้อยู่มาหลายเดือนแล้ว ขอแนะนำครับ บริการดีมาก ถามขอมูลอะไรตอบหมดตอบไว

  คุณชนา - กรุงเทพมหานคร
 • client

  ระบบใช้งานได้ดีครับ ไม่พบปัญหาตรวจจับผิดครับ

  คุณรัชเดช - กรุงเทพมหานคร.
 • client

  เทสใช้งานได้ปกติครับ พนักงานตอบตรงคำถาม ให้คำแนะนำตามที่ต้องการ

  คุณนภดล - สมุทรปราการ
 • client

  เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากครับ

  คุณสราวุธ - ชลบุรี
 • client

  ใช้งานได้ดี ไม่มีติดขัด เผลอเปิดประตูเองร้องสนั่นบ้าน พนักงานให้การช่วยเหลือดีมาก

  คุณนูบ - กรุงเทพมหานคร.
 • client

  อุปกรณ์ไม่มีปัญหา ทำงานปกติดีครับ พนักงานให้คำแนะนำและการบริการดีครับ

  คุณธันวา - กรุงเทพมหานคร
 • client

  เจ้าหน้าที่ดูแลการสอบถามดีครับ

  พีดับบลิวเอส โซลูชั่น - นครราชสีมา
 • client

  อุปกรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีระบบรวนครับ

  อีฟ เรสเตอรองท์ - กรุงเทพมหานคร.
 • client

  มีการบริการที่ดีเยี่ยมครับ

  คุณวีระยุทธ - กรุงเทพมหานคร
 • client

  เป็นการบริการที่ยอดเยี่ยมมากครับ

  พีซีพี โซลูชั่น - กรุงเทพมหานคร
 • client

  ใช้งานมาไม่มีปัญหาเลยค่ะ การบริการดีมาก ถามอะไรแก้ไขให้ตลอดเลยค่ะ

  คุณวริ - มุกดาหาร.
 • client

  ชอบสินค้ามากครับ มีระบบการทำงานที่ง่าย ใช้งานสะดวก

  คุณชัชว์ - สมุทรปราการ
 • client

  ระบบติดตั้งและใช้งานง่าย ตั้งแต่ใช้งานมายังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ

  คุณนัท - กรุงเทพมหานคร
 • client

  เจ้าหน้าที่มาตรงเวลา ให้คำแนะนำดีมาก อัธยาศัยดี สุภาพเรียบร้อย ขอชื่นชมค่ะ

  คุณฉมผกา - รามคำแหง,กทม.
 • client

  อุปกรณ์ทำงานได้ดีเลยครับ ไม่เคยมีการ False alarm ครับ

  คุณพีรณัฏ - ลาดพร้าว,กทม.
 • client

  เสียงดังไซดังดีมากครับ เสียงดังชัดแจ๋ว ตกใจเองทุกที

  คุณไพโรจน์ - รามอินทรา,กทม.
 • client

  อุปกรณ์ใช้งานได้ปกติดีครับ ไม่มีปัญหาครับ

  คุณประเสิรฐ - ชลบุรี
 • client

  พนักงานเข้ามาติดตั้งและสอนการใช้งานให้ บริการดีมากครับ

  คุณฤทธิ์ - ลาดกระบัง,กทม.
 • client

  ใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

  คุณนุช - สายไหม,กทม.
 • client

  พนักงานบริการดีมากครับ

  คุณกอบุน - เพลินจิต,กทม.
 • client

  แอดมินเก่ง ตอบทุกปัญหาเยี่ยมมาก รวดเร็วทันใจ สุดยอดมากครับ

  คุณโจ - พระราม9 กทม.
 • client

  บริการดีครับ ติดต่อง่าย ช่วยแก้ปัญหาได้ดีครับ

  โค้ด แล็บ - รามคำแหง กทม.
 • client

  อุปกรณ์ใช้งานได้ดี พนักงานบริการดีมากครับ

  คุณเอกสิทธิ์ - บางเขน กทม.